به تارنمای موسسه مطالعات ملی خوش آمدید

چاپ کتاب های جدید توسط انتشارات تمدن ایرانی وابسته به مؤسسه مطالعات ملی

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

 

به اطلاع اساتید، پژوهشگران، محققان و علاقمندان حوزه هویت می رساند که انتشارات تمدن ایرانی (وابسته به مؤسسه مطالعات ملی)؛ در سال 1393 و 1394 و 1395 چند کتاب جدید در حوزه هویتی با موضوعات مختلف منتشر کرده است.