برگزاركننده - همایش جاری - صفحه اصلی

چاپ

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 19 اسفند 1392 ، 10:23 نوشته شده توسط Administrator پنجشنبه ، 29 فروردين 1392 ، 04:54

برگزارکنندگان:

مؤسسه مطالعات ملي

مرکز تحقیقات هویت و تمدن آوا

 

مشارکت کنندگان:

انجمن علوم سیاسی ایران

خانه اندیشمندان علوم انسانی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن ایرانی روابط بین الملل