چاپ

 

دریافت فایل فراخوان چکیده مقالات مجموعه مقالات اخبار برگزار کنندگان عکس

 

ایران فرهنگی مجموعه‌ای از حوزه نفوذ و تأثیرگذاری فرهنگ ایرانی است که فراتراز مرزهای سیاسی امروزین طی

 

ادوار مختلف تاریخ شکل گرفته و از طریق عناصری مانند زبان و ادبیات فارسی، دین، آثار هنری، میراث فرهنگی

 

و... تأثیر خود را بر جای گذاشته و همچنان منشأ اثر می‌باشد. ایران فرهنگی به عنوان یک واقعیت ممتد تاریخی

 

با محیط خود در تعامل و دادوستد فرهنگ بوده و بر آن اثر گذاشته و از آن اثر پذیرفته است.

 

یکی از فرایندهای چندوجهی، پیچیده و شتابنده که طی دهه‌های اخیر به طور فزاینده‌ای منجر به شکل‌گیری

 

پویش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گردیده و بر همه مناطق جهان از جمله واقعیت ایران فرهنگی تأثیر

 

جدی از خود به جای گذاشته و می‌گذارد فرایند جهانی‌شدن است. با توجه به ضرورت تأمل دانشورانه در این موضوع

 

و در امتداد همایش سال گذشته با عنوان «ایران فرهنگی: گذشته، حال و آینده» که مورد توجه ایران‌پژوهان واقع

 

گردید، مؤسسه مطالعات ملی درصدد است در سال 1388 همایش بین‌المللی «ایران فرهنگی و جهانی‌شدن؛

 

چشم‌اندازی به آینده» را برگزار نماید.

 

مقالات دريافت شده در محورها و موضوع‌های ارائه شده، پس از داوری در کمیته علمی همایش، در دو سطح چکیده

 

و مقالات برگزیده، به شکل کتاب، چاپ خواهد شد. همچنين، مقالات ممتاز و مبتني بر پژوهش‌هاي اصيل، پس از

 

مراحل ارزيابي، در فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات ملی نیز منتشر می‌شود.

 

مهمترین محورها و موضوعات همایش به شرح زیر است اما پیشاپیش اعلام می‌گردد که موضوعات پژوهشی منحصر

 

در عناوین زیر نبوده و از پژوهش‌های عالمانه، اصیل و بدیع که در چهارچوب همایش بوده ولی خارج از فهرست

 

موضوعات یاد شده باشد نیز استقبال می‌گردد.

 

برگزارکنند‌گان همایش از محققان حوزه ایران فرهنگی و جهانی‌شدن انتظار دارند که در نگارش مقالات، بعد

 

آینده‌گرایانه، آسیب‌شناسانه و راهبردپردازانه و ارائه راهکار را مدنظر قرار دهند و صرفاً به توصیف یک موضوع اکتفا

 

ننمایند. امید است اين همايش با اهتمام و شركت استادان دانشگاه‌ها و محققان و ايران‌پژوهان از سراسر جهان

 

مواجه شده و نقش بسزايي در شناسايي ابعاد و دامنه موضوع يادشده ايفا نمايد.

با کلیک بر روی تصویر آن را در ابعاد بزرگتر ببینید